“Back to back”


»Da boste lahko vključili tudi bonitetno manj ustrezne kupce.«

Zagotovo ste že doživeli, da so bili vaši kupci »neprimerni« za klasičen faktoring iz razloga bonitetne neustreznosti.

Tudi prav ... pa gremo korak naprej

PRO-FOCUS ima rešitev za vas. Vaših (na prvi pogled bonitetno neustreznih kupcev) ni moč vključiti v sistem faktoringa in vam še naprej konstantno zamujajo, sami pa poslujejo z dobrimi plačniki, vendar imajo le-ti kot takšni tudi daljše plačilne roke, kar se odraža pri zamudi vaših kupcev s plačilom njihovih obveznosti.

V dogovoru z vami in vašimi kupci naredimo model, s katerim po eni strani vam zagotovimo pravočasna plačila vaših kupcev, hkrati pa se bo tudi njim ponudila možnost skrajšanja plačilnih rokov njihovih kupcev.


DomovOsnovne storitvePosebne storitve