Prikrito diskontiranje


»Da bodo tudi vaši kupci zadovoljni.«

V preteklosti ste se že odločili za storitev faktoringa, vendar ste si tik pred zdajci premislili, da v poslovanje z vašimi kupci morebiti ne bi »posegala« finančna ustanova.

Rešitev je prikrito diskontiranje

Gre ravno tako za obliko kratkoročnega financiranja, a na osnovi zastave terjatev. Koristi te storitve so enake kot pri klasičnem faktoringu, za razliko, da tokrat vaši kupci ne bodo vedeli, da je v ozadju dogovor z nami glede diskontiranja terjatev.

Izberete lahko med diskontom enkratne terjatve ali skupaj definiramo limit diskontiranja na osnovi več terjatev do več kupcev hkrati. Sami prevzamete unovčevanje in izterjavo terjatev. Pridržujemo pa si pravico obvestiti kupce, če diskontirane terjatev niso poplačane v doglednem času.


DomovOsnovne storitvePosebne storitve