Faktoring ob valuti


»Da boste znižali stroške.«

Svoj faktoring model boste s tem dodatkom nadgradili do te mere, da boste plačali stroške samo za čas do zapadlosti posamezne terjatve. Ta dodatek zahteva sklenitev dogovora med vami, PRO-FOCUS-om in vašim kupcem.

Kupec ima korist od tega dogovora v tem, ko pridobi dodaten odlog plačila ter obveznost poravna, in tudi sam dobi plačilo s strani njegovega kupca.

Mislimo na vas

  • zagotovljeno boste imeli natančno finančno planiranje, s tem ko boste prejeli poplačane terjatve najkasneje ob zapadlosti
  • znižali boste stroške faktoringa
  • imeli boste konstantno uravnan denarni tok
  • na voljo boste imeli večji nabor salda terjatev v danem trenutku
  • lahko boste realizirali tudi večja naročila


DomovOsnovne storitvePosebne storitve