Faktoring


Je oblika kratkoročnega financiranja na osnovi odstopa terjatev. Gre za način, kako enostavno pretvorite vaše terjatve v denar. S takojšnjo pridobitvijo denarnih sredstev boste lažje uravnavali denarni tok, uresničevali svoje poslovne cilje in pomagali podjetju k nadaljnji rasti.

Denar, ko ga potrebujete

S hitrim dostopom do denarja boste lahko hitreje poravnali svoje obveznosti, širili svoj posel in pridobili dodatne bonitete pri dobaviteljih.

Ne gre za klasično zadolževanje

Na osnovi opravljenih storitev ali dobave blaga boste proti plačilu provizije in obresti prejeli denarna sredstva na hiter in enostaven način. Vse brez dolgotrajnega odobravanja kreditov in hkrati tudi bilančno ne boste izkazovali večje zadolženosti.

Osredotočite se na svoje poslovanje

Takojšna pridobitev denarnih sredstev pomeni, da boste lahko še intenzivnejše izkoristili svoje konkurenčne prednosti, realizirali nove priložnosti in se popolnoma posvetili rasti svojega podjetja. Mi bomo poskrbeli za ostalo, tudi za izterjavo prevzetih terjatev.

Primeren za vse

Storitev faktoringa je primerna tako za start-up podjetja, kot tudi za večje sisteme. Edini pogoj je, da prodajate na odloženi rok plačila in da nas kontaktirate.
Na osnovi dolgoletnih izkušenj imamo za vas na voljo vse klasične oblike faktoringa:

  • domači (prodajate v državi: za vas lahko prevzamemo vse terjatve do izbranih kupcev, lahko pa se odločite le za odkup posameznih terjatev)
  • mednarodni (prodajate v tujino: za vas prevzamemo celotno upravljanje s terjatvami do izbranih kupcev za ves čas sodelovanja)
  • dobaviteljski (ste kupec: namesto vas in v dogovoru z vami poravnamo vaše obveznosti dobaviteljem pravočasno, vam pa omogočimo dodaten odlog plačila. Vključite lahko več dobaviteljev hkrati in sami določite dodaten odlog plačila)

DomovOsnovne storitvePosebne storitve